שלושה חד' בשכונת הנחלים-במתחם פינוי בינוי #2811
לחץ לפרטים נוספים