בית חלומות יפואי עם חצר וזכויות בניה #2847
לחץ לפרטים נוספים