4 חדרים עורפית בצפון שדרות ירושלים #3020
לחץ לפרטים נוספים