דירה משופצת בשיכוני חיסכון #3034
לחץ לפרטים נוספים