דירת קשתות צופה לים ביפו העתיקה #3053
לחץ לפרטים נוספים