דירה אותנטית במבנה לשימור ליד הבימה #3100
לחץ לפרטים נוספים