3 חד' משופצת עם נוף לירוק בקרבת שבטי ישראל #3117
לחץ לפרטים נוספים