דירת קשתות צופה לים ביפו העתיקה #3130
לחץ לפרטים נוספים