דופלקס ציורי ומיוחד בשכונה המרונית #3173
לחץ לפרטים נוספים