דירת קשתות ייחודית ביפו העתיקה #3207
לחץ לפרטים נוספים