דופלקס להשקעה/מגורים בקרבת הנמל #3260
לחץ לפרטים נוספים